درباره ما

یکی از بزرگ‌ترین موضوعاتی که با نگاه به زندگی افراد توانمند-کارا در زمینه‌ی هنر و تجارت می‌توان دریافت این است که افراد این چنینی روزانه چندین سوال از خودشان می‌کنند که البته نتیجه‌ی به عمل آمده نیز بسیار شگفت‌انگیز است. اما در مقابل افرادی که در ساعات کاریشان چنین سوال‌هایی را نمی‌پرسند اغلب دچار از بین رفتن وقت و ارزش موضوع کاریشان می‌شوند و البته هیچ توجهی نیز به وقت از دست رفته‌شان ندارند. افراد کارا سعی می‌کنند که میزان کار‌هایی که در روز انجام می‌دهند را افزایش دهند. به قصد کارایی و کسب مهارت های کارایی در زندگی، بر آن شدیم تا با گالری هنری کارا این هدف را با رسالت کارایی به تعالی رسانیم . سپاس

aboutus